Telefoni som tjänst

Telefoni som tjänst

Anlita oss att vara er Helpdesk för företagets telefonirelaterade frågor.

Vi vet att faktureringsfrågor, supportärenden, dialog med leverantörer och den löpande hanteringen av företagets telefonitjänster är viktigt och nödvändigt för de flesta företag. Vi vet också att det kan vara tidskrävande.

Anlita Telekonsulterna som er externa Telefoniavdelning. Vi sköter den dagliga hanteringen för alla frågor rörande telefoni på företaget.

Vi hjälper företag att kommunicera bättre med sina kunder och leverantörer