Abonnemangs analys

Abonnemangs analys

Telekonsulterna jobbar som oberoende konsult och hjälper ert företag kostnadsfritt att se över er abonnemang för att sänka era kostnader.

 

 1. Informationsinsamling.
  Vi går igenom fakturor och uppgifter från nuvarande operatör. Kanske vill ni bara omförhandla med befintlig operatör eller kika på andra alternativ. Allt baseras på vad ni har för önskemål.
 2. Offert.
  Telekonsulterna tar med all information från första mötet och tar kontakten med operatören/operatörerna som är aktuella och begär in offerter.
 3. Sammanställning.
  Telekonsulterna sammanställer alla inkomna offerter och presenterar den bästa lösningen utifrån era behov/önskemål/krav.
 4. Avtal.
  Efter val av leverantör ser vi till att korrekt avtal inkommer med överenskomna villkor enligt offert.
  Vi sköter eventuella porteringar. Vi sköter förlängningar av era abonnemang, nybeställningar, hårdvara etc.
  Vi håller er också informerade om eventuella leveranstider.
 5. Uppföljning.
  Som ett sista steg i processen för att uppnå en nöjd kund har vi en uppföljning 3-6 månader efter ingått avtal/driftstart.
  Här går vi igenom att leveransen har gått som förväntat och kan fånga upp eventuell frågetecken