Utbildning

Genom vårt egna utbildningsprogram utbildar vi personal för olika kunduppdrag, som kan vara;

  • Telemarketing
  • Kundbokningar
  • Marknadsundersökningar

Beroende på vilket kunduppdrag det gäller, blir utbildningstiden olika lång.

Merparten av utbildningen äger rum vid våra utbildningslokaler i Norberg, där
teori varvas med praktik.

Vi strävar mot att nå och behålla en hög kvalitet på våra utbildningar.

Vid behov anlitar vi externa krafter inom utbildningen.

Vi arbetar i mindre grupper för att kunna utbilda mer individuellt och uppnå bästa möjliga utbildningsresultat.

Du har lön under utbildningstiden. Vi står för mat och logi under den del av utbildningstiden som är förlagd till Norberg.

Vi söker kontinuerligt nya säljare till företaget genom annonser i dagspressen och på arbetsförmedlingen.